19.01.2018  Начало     - каталог     Рентгенология и Ехография     Мозъчни съдови малформации.От диагностика до ендоваскуларно лечение

Мозъчни съдови малформации.От диагностика до ендоваскуларно лечение

Мозъчни съдови малформации.От диагностика до ендоваскуларно лечение
Ценa за : 35.00 лв.
Статус: нов
Каталог книги:

Рентгенология и Ехография

Кат. №: 300119
На склад: [Да]
 
Представяне

Автор: Станимир Сираков
Издателство: Медицина и физкултура
Година на издаване: 2017
Обем: 231стр.
Корици:твърди
ISBN:978-954-420-325-2

Интересът към мозъчните съдови заболявания в последните години нараства изключително поради новите възможноссти, които предоставят магнитнорезонансната образна диагностика, дигиталносубтрахираната катетърна ангиография и катетърните ендоваскуларни невроинтервенционални методи за лечение. Знанията се разшириха много. Социалното значение на мозъчносъдовите заболявания, особено у нас, е голямо заради свързания морбидитет и морталитет.
Книгата предоставя събрани от много източници и дидактически под-редени знания за патоанатомията, клиничната картина, диагностичните методи, терапията, в това число и ендоваскуларното лечение.
Няколко са достойнствата на книгата, които трябва да подчертаем за българския читател. Авторският колектив е млад, но вече с голям практически опит. Монографията е илюстрирана със собствени случаи. Водещият автор, при това млад, притежава опит и техника, напълно съпоставими с европейските стандарти. Това определя и достъпността на българските пациенти до авангардните методики на интервеционалната съдова неврорентгенология, описани в изданието. Книгата ще е полезна за млади и по-опитни колеги от различни специалности - образна диагностика, неврология, неврохирургия, обща медицина, интерна и други. Надявам се, увлекателното четиво, ценната информация, изнесеният голям опит на авторите, от една страна, и младата им възраст, от друга, да увлекат и други млади колеги по нелекия, но многоперспективен път на ендоваскуларното лечение.

Друга литература от Рентгенология и Ехография