Мистерията на българските стенописи.Да докоснеш Бога.

Обратно към Други
Стара ценa:
48.00 лв. с ДДС
Ценa:
43.00 лв. с ДДС
Каталожен № 328127.1
ISBN: 9786199028513
Автор:М.Шабаркова-Петрова,В.Вачкова
Издател:Изд. "Инле"
Година на издаване: 2014
Брой на страници: 560
Корици: мека
Представяне на Мистерията на българските стенописи.Да докоснеш Бога.
Книгата е пръв по рода си опит за представяне на българските църковни стенописи едновременно в техния оригинален богословски контекст и в широкия сравнителен план на православната и католическата иконография. Избраният подход да се изследват религиозните теми и съответните иконографски интерпретации в логическата им взаимосвързаност предотвратява фрагментарността, която е неизбежна при съсредоточаване върху отделни образи, сцени, празнични цикли, епохи или райони. Сравнителният както диахронен, така и синхронен план позолява максимално ясно да бъде изведено общото в християнското изкуство като цяло, частното за православната иконография (със сфера, включваща рядко засягани традиции като етиопската, сирийската, румънската, грузинската и арменската) и уникалното в някои български решения при изобразяването на определени библейски сюжети. Основният инструмент, чрез който се реализира мащабната географска рамка и обширният времеви хоризонт на изследването, са поместените 1370 илюстрации.
Съдържание
Въведение 7
I. Хора богоносци и докосващи Бога 10
1. Св. Богородица - най-блажената между хората 10
2. Св. Йосиф Обручник: закрилник на малкия Иисус, баща на братята и сестрите Господни 14
3. Св. Йоан Кръстител - Предтеча Христов (и Негов братовчед по плът) 17
4. Св. Игнатий - детето, прегърнато от Бога, богоносният мъж и старецът мъченик 21
5. Св. Христофор - чудовищният христоносец 22
6. Тетраморфът: записалият Словото Божие вече не е само човек 25
6.1 Евангелист Матей 27
6.2 Евангелист Марко 27
6.3 Евангелист Лука 28
6.4 Св. ев. Йоан: любимият ученик на Иисус, който проповядвал: „Бог е любов“ .... 29
Св. Тома: съмняващият се, поискал да докосне Христовите рани 32
Инцидентни докосвания до Бога: Чудесата и Поруганието Христови 34
8.1 Чудесата на Богочовека 34
8.2 Богът, поруган от хората 37
9. Юда, отпадналият апостол, предал Учителя си с целувка 38
10. Мария Магдалина: не ме докосвай, понеже 39
10. Св. Екатерина - Христовата годеница 43
11. Св. Симеон Богоприемец и св. Анна Пророчица: пресечната точка на Двата Закона 47
12. Слизането на Христос в ада: спасителното докосване между Новия и стария Адам 50
13. Бог Отец и Бог Син 53
14. Бог и човек при Сътворението 56
Докосването на Бога до човека според Ерминиите и в българската иконографска традиция Рождество Христово
Животът на Богородица до Рождество Христово
2.1 Рождество Богородично
2.2. Въведение Богородично
2.3 Благовещение на св. Дева Мария
2.4. Срещата на св. Мария и св. Елисавета (Посещението на Мария при Елисавета)
Бягството в Египет и Избиване на младенците
Сретение Господне
Обрезание Христово
Христос сред книжниците
Кулминацията на Божествената драма и жените мироносици
7.1. Снемане от кръста
7.2 Оплакване и полагане на Христос в гроба
7.3 Явяването на Христос пред мироносиците
7.4 Възнесение Христово и Слизане на Светия дух на Петдесетница
7.5 Успение и Възнесение Богородично
Кръщение Христово и иконографията на Св. Йоан Предтеча Умиване на нозете
Тайната вечеря
Уверение (Осезание/Неверие) Томино
Възкресяването на Лазар (Лазарова събота)
Слизане в ада
Иаков, брат Господен
Юда предателят-самоубиец
Тетраморфът, или „четирите образа“
Кпилатите светии
III. Словото в образи 109
1. Родословието на Бога 109
2. Светите роднини до Богоявление 131
3. Св. Йоан Предтеча и Кръщение Христово 216
4. Спасителят и последователите Му до Възнесение Богородично 255
4.1 Възкресение Лазарово 255
4.2 Умиването на нозете 266
4.3 Тайната вечеря и Причастието на апостолите 273
4.4 Предателството на Юда и Поругание Христово 298
4.5 Отричането на Петър и Уверението на Тома 313
4.6 Жените мироносици и Слизане в ада 324
4.7 Възнесение Христово и Слизането на Светия дух 343
4.8 Успение и Възнесение на св. Богородица 358
5. Първото поколение хора-богоносци 396
5.1 Евангелистите 396
5.2 Св. Христофор 419
5.3 Св. Игнатий 437
5.4 Св. Екатерина 443
6. Светата Троица 455
7. Мъж и жена ги сътвори 488
8. Да нарисуваш Емануил 500
9. Първообразът на образите 523
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 534
Приложение: Основни православни храмове,
от които произхожда използваният иконографски материал 541
Запитване за Мистерията на българските стенописи.Да докоснеш Бога.
Име
Фамилия
Телефон
Вашият въпрос
generator
Съгласие за използване на лични данни
Съгласен съм личните данни описани в формата за запитване да бъдат използвани съгласно условията описани в Политиката за поверителност и защита на лични данни
Желая да получавам от Специализирана книжарница за медицинска литература информация за промоции и разпродажби на посоченият от мен имейл.
Важно!!! С изричното съгласие за използванe на вашите лични данни вие може да изпратите запитване.
Други Други