21.02.2018  Начало     Машиностроене - каталог     Машиностроене     Масла, смазки и течности за транспорта и индустрията

Масла, смазки и течности за транспорта и индустрията

Масла, смазки и течности за транспорта и индустрията
Ценa за : 15.00 лв.
Статус: нов
Каталог книги:

Машиностроене

Кат. №: 356068-1
На склад: [Да]
Доставка: куриер
Плащане: наложен платеж
 
Представяне

ISBN: 9540306735
Автор: Любен Трайков
Издателство: Техника
Година на издаване: 2007
Обем: 336 стр.
Корици: меки

Смазването на механизмите и машините е абсолютно необходимо за функционирането им. Дълготрайността на смазваните механизми се определя в най-голяма степен от свойствата и качествата на смазочните материали.
Въпросът за смазването в техниката е изключително сложен и за тези, които го познават добре, поражда определена загриженост. Тази загриженост идва от огромната консумация на смазочни материали – над 100 милиона тона годишно, и поне засега от безалтернативното им производство от материали от естествен произход – нефт и газ.
От своя страна, усъвършенстването на машините изисква все по-високи качества от смазочните продукти – вече някои от изискванията, особено в двигателите с вътрешно горене (ДВГ), могат да бъдат задоволени само от изкуствено създадени, по нова технология масла – т.нар. синтетични масла. Като топлинни и енергетични машини ДВГ работят при много високи скорости и налягания, механични и топлинни натоварвания, химични превръщания на горивата. Това поставя определени изисквания към използваните от тях масла.
Разглеждани конкретно, въпросите със смазването на машините и механизмите са изключително разнообразни и е невъзможно да бъдат описани в рамките на една книга. Затова целта на автора е да запознае читателя с общите и по-важни частни свойства на смазочните продукти и то главно в експлоатационен аспект. За да се задоволят нуждите от практически знания на десетките хиляди собственици на автомобили, в книгата са описани маслата, които се употребяват в най-разпространените в страната марки автомобили и трактори.
Книгата е второ преработено издание на написаната през 1994 г. книга „Масла и смазки за автомобили и трактори“, която породи значителен интерес. Голямо предимство на настоящата книга е включването на нови раздели за корабни и индустриални смазочни продукти. Освен това материалът е осъвременен, разширен и допълнен с нови практически съвети, препоръки и т.н.
Тук ще насоча вниманието на читателя, че даже елементарни познания за маслата могат да предотвратят много загуби и спестят големи неприятности при експлоатацията на машините.
Авторът е благодарен на всички, които похвалиха или критикуваха първото издание на книгата и с удоволствие е приел добронамерените съвети на специалистите. Авторът се надява, че написаното тук ще бъде полезно както за отделния човек или предприятие, така и за страната ни.

Друга литература от Машиностроене