17.01.2018  Начало     - каталог     Физиотерапия и Рехабилитация     Масаж I-учебник за студенти по кинезитерапия

Масаж I-учебник за студенти по кинезитерапия

Масаж I-учебник за студенти по кинезитерапия
Ценa за : 24.00 лв.
Статус: нов
Каталог книги:

Физиотерапия и Рехабилитация

Кат. №: 363185
На склад: [Да]
 
Представяне

ISBN: 9789547127180
Автор:Радослава Делева
Издателство:Русенски университет
Година на издаване: 2017
Обем: 127стр.
Корици: меки

Анотация: Настоящият учебник по масаж е предназначен за студентите от Русенския университет „Ангел Кънчев“ специалност Кинезитерапия. Той ще допринесе за придобиване на теоретични познания и практически умения по класически масаж на физиотерапевти. Учебникът отговаря на официалната програма за изучаване на лечебния масаж по единните държавни изисквания в България за подготовка на здравни специалисти Физиотерапевти. Обемът и съдържанието на изложената материя е съобразен с програмата и хорариума за преподаване и изучаване на дисциплината Масаж 1(класически масаж). Той е първа част от предвидената тритомна поредица Масаж I; II и III. От съдържанието студентите ще получат познания за класическия масаж: история, анатомо-физиологични данни за отделни органи и системи и въздействието на класическия масаж върху тях (кожа, лимфна, кръвоносна и нервна система, мускули, стави и обмяна на веществата), класификация на класическите масажни похвати и ергономични техники за приложението им, както и обосновани теории за физиологичното им въздействие. Дадена е осъвременена класификация и терминология на класическите масажни техники, като: допълнителни и спомагателни похвати; поглаждане; изстискване; разтриване; омачкване; ударни и вибрационни похвати и др. приложими в козметичния, спортния и лечебния масаж; индикации и контраиндикации за прилагане на масаж. Учебникът е написан благодарение на богатия опит на български и чуждестранни автори-специалисти в областта.

Друга литература от Физиотерапия и Рехабилитация Physiotherpist's pocketbook

Physiotherpist's pocketbook


65.00 лв. с ДДС