17.12.7782  Начало     - каталог     Физиотерапия и Рехабилитация     Масаж- хигиенен, спортен, лечебен и козметичен- учебник за студентите от НСА Васил Левски

Масаж- хигиенен, спортен, лечебен и козметичен- учебник за студентите от НСА Васил Левски

Масаж- хигиенен, спортен, лечебен и козметичен- учебник за студентите от НСА Васил Левски
Ценa за : 34.00 лв.
Статус: нов
Каталог книги:

Физиотерапия и Рехабилитация

Кат. №: 363306
На склад: [Да]
 
Представяне

ISBN: 9789543235230
Издателство: Авангард Прима
Автор: Проф. д-р В. Желев, доц. д-р Л. Крайджикова
Година на издаване: 2009 г.
Обем: 201 стр.
Корицa: мекa

Настоящият учебник по масаж е предназначен за студентите от Национална спортна академия Васил Левски. Той ще допринесе за придобиване на теоретични познания и практически умения по масаж на кинезитерапевти, медицински рехабили¬татори ерготерапевти, рехабилитатори, треньори, преподаватели по физическо въз¬питание спорт и други.
Учебникът отговаря на изискванията на Министерството на здравеопазването в България за подготовката на здравни специалисти кинезитерапевти, рехабилитатори, медицински рехабилитатори ерготерапевти и др., за работа в системата на здравео¬пазването и в спорта. От учебника студентите ще получат познания за историята на масажа, анатомо-физиологични данни за отделни тъкани и системи (кожа, мускули, стави, кръвоносна, лимфна и нервна системи), въздействието на масажа върху тях, класификация на ма¬сажа (хигиенен, спортен, лечебен, козметичен), похвати на лечебния масаж (класиче¬ски, рефлекторен, източен, апаратен). Теоретичната и практическа подготовка на студентите им дава право да прилагат лечебния масаж в програмата на медицинската рехабилитация в системата на здравео¬пазването у нас, в спорта и други.
Учебникът е написан благодарение на богатия опит на български и чуждестран¬ни автори. Ще бъдем благодарни за всички искрено отправени критични бележки и препо¬ръки, които ще имаме предвид за следващото издание. От авторите

Друга литература от Физиотерапия и Рехабилитация Physiotherpist's pocketbook

Physiotherpist's pocketbook


65.00 лв. с ДДС