21.02.2018  Начало     - каталог     Онкология     Малигнен меланом

Малигнен меланом

Малигнен меланом
Ценa за : 48.00 лв.
Статус: нов
Каталог книги:

Онкология

Кат. №: 259126
На склад: [Да]
 
Представяне

ISBN: 9789540738956
Автор:Георги Чернев и Анастасия Чокоева
Издател: УИ "Св. Климент Охридски"
Година на издаване: 2015
Брой на страници: 191
Рзмер:24/17см
Корици: твърда

Малигненият меланом (ММ) е злокачествен тумор, който води началото си от пигментните клетки (меланоцити). Той може да възникне както de novo, така и на база на съществуваща вече меланоиитна лезия, претърпяла с течение на времето малигнена трансформация. Основен рисков фактор за развитието му е UV радиацията, като се наблюдава и известна фамилна обремененост.
При част от пациентите се откриват редица генетични мутаиии, които имат ключова роля в процесите на канцерогенезата, програмираната клетъчна смърт и контрола на клетъчния цикъл и съответно пред¬ставляват основен таргетен компонент в патогенетично ориентирана¬та терапия с новооткритите инхибитори.
Диагнозата меланом се поставя на базата на клиничен преглед, дерматоскопска находка и хистологична оценка. За правилното проследяване и оптимално терапевтично планиране на пациентите с малигнен меланом от съществено значение е прецизната хистологична верификация на тумора след тоталната му ексцизия. Туморната дебелина е основният критерий, който трябва да бъде съблюдаван. На база туморната дебелина се определя както терапевтичното поведение, така и необходимостта от провеждане на допълнителни диагностични и терапевтични процедури.
Основни фактори, определящи прогнозата на пациентите, са хистологичните данни за туморната дебелина, митотичната активност на туморните клетки и наличието на улцерации. Според най-новите изследвания на базата на тези параметри би могло да бъде назначено оперативно отстраняване на дрениращ лимфен възел и при туморна дебелина под 1 тт, което променя изцяло досегашните схващания за оперативното лечение на меланома.
Млада възраст (под 40 години) и мъжки пол обикновено се асоциират с по-лоша прогноза.
ММ се характеризира с висок метастатичен потенциал, агресивно протичане и висока смъртност в целия свят. Основно оръжие в борбата с този вид рак остава ранната диагностика и своевременната, стадийно ориентирана терапия.
Книгата е първата на тази тематика в България и обхваща мулти- дисциплинарно интересите на специалисти от водещи специалности - дерматолози, онколози, хирурзи, общопрактикуващи лекари и педиатри. Книгата би била в помощ в практиката на всеки един клиницист.
Създадената книга фокусира вниманието на читателите върху етиологията, рисковите фактори, клиничната картина, стадирането, съвременните диагностични и терапевтични процедури и съпътстващите ги затруднения. Целта е повишаване на детайлната информираност на широк кръг клиницисти - хирурзи, онколози, интернисти, дерматоонко- лози, дерматохирурзи, пластични хирурзи, а така също и пациенти.

Друга литература от Онкология 
Заболявания на млечната жлеза

Заболявания на млечната жлеза


55.00 лв. с ДДС
49.50 лв. с ДДС


Рак на гърдата

Рак на гърдата


56.00 лв. с ДДС
51.00 лв. с ДДС

THE WASHINGTON MANUAL OF ONCOLOGY, 3rd Edition

THE WASHINGTON MANUAL OF ONCOLOGY, 3rd Edition


118.00 лв. с ДДС
108.00 лв. с ДДС