Малигнен меланом

Обратно към Онкология
Стара ценa:
48.00 лв. с ДДС
Ценa:
40.00 лв. с ДДС
Каталожен № 259126
ISBN: 9789540738956
Автор:Георги Чернев и Анастасия Чокоева
Издател: УИ "Св. Климент Охридски"
Година на издаване: 2015
Брой на страници: 191
Рзмер:24/17см
Корици: твърда
Представяне на Малигнен меланом
Малигненият меланом (ММ) е злокачествен тумор, който води началото си от пигментните клетки (меланоцити). Той може да възникне както de novo, така и на база на съществуваща вече меланоиитна лезия, претърпяла с течение на времето малигнена трансформация. Основен рисков фактор за развитието му е UV радиацията, като се наблюдава и известна фамилна обремененост.
При част от пациентите се откриват редица генетични мутаиии, които имат ключова роля в процесите на канцерогенезата, програмираната клетъчна смърт и контрола на клетъчния цикъл и съответно пред¬ставляват основен таргетен компонент в патогенетично ориентирана¬та терапия с новооткритите инхибитори.
Диагнозата меланом се поставя на базата на клиничен преглед, дерматоскопска находка и хистологична оценка. За правилното проследяване и оптимално терапевтично планиране на пациентите с малигнен меланом от съществено значение е прецизната хистологична верификация на тумора след тоталната му ексцизия. Туморната дебелина е основният критерий, който трябва да бъде съблюдаван. На база туморната дебелина се определя както терапевтичното поведение, така и необходимостта от провеждане на допълнителни диагностични и терапевтични процедури.
Основни фактори, определящи прогнозата на пациентите, са хистологичните данни за туморната дебелина, митотичната активност на туморните клетки и наличието на улцерации. Според най-новите изследвания на базата на тези параметри би могло да бъде назначено оперативно отстраняване на дрениращ лимфен възел и при туморна дебелина под 1 тт, което променя изцяло досегашните схващания за оперативното лечение на меланома.
Млада възраст (под 40 години) и мъжки пол обикновено се асоциират с по-лоша прогноза.
ММ се характеризира с висок метастатичен потенциал, агресивно протичане и висока смъртност в целия свят. Основно оръжие в борбата с този вид рак остава ранната диагностика и своевременната, стадийно ориентирана терапия.
Книгата е първата на тази тематика в България и обхваща мулти- дисциплинарно интересите на специалисти от водещи специалности - дерматолози, онколози, хирурзи, общопрактикуващи лекари и педиатри. Книгата би била в помощ в практиката на всеки един клиницист.
Създадената книга фокусира вниманието на читателите върху етиологията, рисковите фактори, клиничната картина, стадирането, съвременните диагностични и терапевтични процедури и съпътстващите ги затруднения. Целта е повишаване на детайлната информираност на широк кръг клиницисти - хирурзи, онколози, интернисти, дерматоонко- лози, дерматохирурзи, пластични хирурзи, а така също и пациенти.
Запитване за Малигнен меланом
Име
Фамилия
Телефон
Вашият въпрос
generator
Съгласие за използване на лични данни
Съгласен съм личните данни описани в формата за запитване да бъдат използвани съгласно условията описани в Политиката за поверителност и защита на лични данни
Желая да получавам от Специализирана книжарница за медицинска и техническа литература информация за промоции и разпродажби на посоченият от мен имейл.
Важно!!! С изричното съгласие за използванe на вашите лични данни вие може да изпратите запитване.
Други Онкология