17.12.7758  Начало     - каталог     Физиотерапия и Рехабилитация     Лечебен масаж и постизометрична релаксация

Лечебен масаж и постизометрична релаксация

Лечебен масаж и постизометрична релаксация
Ценa за : 19.00 лв.
Статус: нов
Каталог книги:

Физиотерапия и Рехабилитация

Кат. №: 363145.1
На склад: [Да]
 
Представяне

УЧЕБНИК ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ КОЛЕЖИ
ОБЩА ЧАСТ,второ преработено издание
ISBN: 9549097358
Автор: Доц. д-р Тодор Краев
Година на издаване: 2006 г.
Обем: 253 стр.
Корицa: мекa
Цена: 19.00 лв.

ПРЕДГОВОР Масажът като лечебно и профилактично средство е толкова стар, колкото е старо човечеството. Масаж са прилагали както примитивните народи, така и древните лечители, масаж е имало както в народната, така и в съвременна¬та медицина. Днес, с напредъка на науката, той не само че не остарява, а напро¬тив - все повече се развива и се изгражда върху базата на старите лечебни традиции и същевременно се обогатява от научните достижения на невро-физиологията. Обяснението за въздействието му излиза от примитивизма, представят се нови механизми за обяснение, както от гледна точка на невриз-ма, така и в светлината на биоенергетиката. Масажът е една терапия, която няма страничните ефекти на фармакоте-рапията - не интоксикира, не алергизира, не води до привикване и зависимост и т.н. Той не трябва да се приема като алтернативна медицина, а като част от физикалната медицина. Масажът се развива като добре аргументирана реф-лексотерапия с ясно изразен патогеничен механизъм. На книжния пазар се явиха множество апокрифни книги за масажа, някои обградени с ореола на мистиката, други с примитивизма или търсенето на сензация. Издаването на настоящия учебник е съобразено с програмата за препода¬ване в медицинските колежи и медицинските университети и запълва една праз¬нина, която се е появила от последното издание преди 16 години на "Ръковод¬ство по лечебен масаж" и "Ръководство по рефлекторен лечебен масаж". Учебникът включва материала от тези ръководства, коренно преработени, осъвременени и допълнени. В този учебник са дадени някои съвсем нови глави като "Мануален лимфен дренаж". Тук за първи път у нас е представен един висо-коефективен мануален метод - "Постизометрична релаксация". Като част от мануалната терапия и по-специално от раздела на мекотъканните техники, се надяваме, че ефективно ще допълни масажа. Учебникът се издава като системно помагало за обучение на рехабилита¬тори за степен бакалавър, а също и за лекари-специалисти по физикална меди¬цина. Той може да послужи на всички, които имат интерес към масажа както от практична, така и от теоретична гледна точка. Доц. д-р Тодор Краев, д.м.н.

Друга литература от Физиотерапия и Рехабилитация Physiotherpist's pocketbook

Physiotherpist's pocketbook


65.00 лв. с ДДС