18.01.2018  Начало     - каталог     Фармакология     Лекарства за детето

Лекарства за детето

Лекарства за детето
Стара ценa: 78.00 лв.
Ценa за : 70.00 лв.
Статус: в промоция
Каталог книги:

Фармакология

Кат. №: 363208
На склад: [Да]
 
Представяне

ISBN: 9789549301335
Автор: Надка Бояджиева
Издателство: Арсо
Година на издаване: 2008
Обем: 1036 стр.
Корици: меки

Настоящата книга е посветена на лекарствата в детска възраст. Написахме я с голяма обич към децата, които са най-скъпото нещо на света. Написахме я с почит и респект към лекарите-педиатри, чиито труд, опит и знания са значими. Посвещаваме я на здравето и бъдещето на децата на България. Нека знанията и опитът на стотици педиатрични колективи у нас и в света бъде полезен за здравето на децата.
Идеята да напишем настоящата книга датира от 4 години, когато фамилната лекарка на моята внучка видя една моя книга за педиатрията от 1992 г. Книгата отдавна се изчерпа, но специалистът-педиатър ме посъветва да я преиздадем. Книгата е от преди 15 години, с малък обем и със сравнително малка информация, но безспорно отчетена като полезна. Решихме да не я преиздаваме, да направим нова, съвременна и актуална книга за българския лекар, в която да представим водещата информация както за лечение, така и за профилактика и диагноза на социално-значими заболявания в педиатрията (част първа) и информация за отделните лекарства (част втора). Всяко лекарство го представяме като отделна статия, вкл. и литературните източници за написаните факти. За нас това е първата книга у нас, която обхваща информация за приложението на стотици лекарства в неонатална, детска и юношеска възраст и тяхното действие върху майката - бременна и кърмачка. Хиляди статии анализирахме, обобщихме огромния опит на много педиатри и го представяме на българския читател. Книгата е утвърдена от Факултетен съвет на Медицински Факултет, Академичен съвет на Медицински Университет и Министерство на образованието. Когато книгата беше готова за печат, една умна жена (Симона от Деканата на Медицински Факултет) ми каза „Какво ще кажеш за заглавието - Лекарства за детето. Благодаря Ви Симона, да това е книга върху лекарствата за детето. Голяма подкрепа за издаването на настоящата книга има моят студент, отличен и много качествен лекар и специалист по акушерство и гинекология, д-р Константин Петров и неговата съпруга г-жа Ивета Петрова. Благодаря на колектива за работата върху отделни раздели на част първа. Благодаря за техническото сътрудничество на г-жа Росица Методиева. Вярвам, че с тази книга се внася нова съвременна информация и опит на водещи клиники у нас и в чужбина върху фармакотерапията в детска възраст. От сърце желаем здраве, благоденствие и щастлив живот на децата и техните семейства, на педиатрите, студентите и медицинските специалисти, за които с обич и признателност написахме настоящата книга.
Проф. д-р Надка Иванова Бояджиева, дмн
Ръководител на Катедра по Фармакология и Токсикология на Медицински факултет-София

Друга литература от Фармакология