21.01.2188  Начало     - каталог     Кардиология     Коронарна физиология и хемодинамична оценка на стенозите

Коронарна физиология и хемодинамична оценка на стенозите

Коронарна физиология и хемодинамична оценка на стенозите
Ценa за : 20.00 лв.
Статус: нов
Каталог книги:

Кардиология

Кат. №: 363158.1
На склад: [Да]
 
Представяне

ISBN: 9789549318760
Автор:Пламен Гацов
Издател:Медицински университет-София
Година на издаване: 2016
Брой на страници: 160
Корици: твърди

През последните десетилетия кардиологията като наука и практика претърпя бурно развитие. Развиха се нови подобласти и навлязоха модерни диагностични и лечебни методи. Всичко това стана в тясно сътрудничество с други специалности като кардиохирургията, съдовата хирургия, неврологията и гастроентерологията. Наред с новите медикаменти в терапевтичния арсенал се включиха различни катетърни методики за лечение на исхемичната болест на сърцето, ритъмно-проводните нарушения, сърдечната недостатъчност и др. Усъвършенстваха се материалите и устройствата, използвани за тази цел. Едновременно с това, все по-силно се усеща необходимостта от научна обосновка и практически способи за доказване на необходимостта от извършването и обема на дадената лечебна интервенция. Установяването на миокардната исхемия и вероятността на дадени коронарни промени да я предизвикват, са важни елементи от подхода ни към болния. За тази цел чисто анатомичното и нерядко ,, окомерно “ оценяване на степента на коронарните стенози е не само недостатъчно, но може да бъде подвеждащо, с неприятни последици за болния. Използването на богат арсенал от неинвазивни, инвазивни и особено вътресъдови техники за оценка на хемодинамичната значимост на дадена стеноза е важен елемент от точната диагноза. Същността на тези методи и тяхното използване в практиката са обект на тази книга.През последните десетилетия кардиологията като наука и практи¬ка претърпя бурно развитие. Развиха се нови подобласти и навлязоха модерни диагностични и лечебни методи. Всичко това стана в тяс- но сътрудничество с други специалности като кардиохирургията, съдовата хирургия, неврологията и гастроентерологията. Наред с новите медикаменти в терапевтичния арсенал се включиха различни катетърни методики за лечение на исхемичната болест на сърцето, ритъмно-проводните нарушения, сърдечната недостатъчност и др. Усъвършенстваха се материалите и устройствата, използвани за тази цел. Едновременно с това, все по-силно се усеща необходимост¬та от научна обосновка и практически способи за доказване на необ¬ходимостта от извършването и обема на дадената лечебна интер¬венция. Установяването на миокардната исхемия и вероятността на дадени коронарни промени да я предизвикват, са важни елементи от подхода ни към болния. За тази цел чисто анатомичното и нерядко ,, окомерно “ оценяване на степента на коронарните стенози е не само недостатъчно, но може да бъде подвеждащо, с неприятни последици за болния. Използването на богат арсенал от неинвазивни, инвазивни и особено вътресъдови техники за оценка на хемодинамичната зна¬чимост на дадена стеноза е важен елемент от точната диагноза. Същността на тези методи и тяхното използване в практиката са обект на тази книга.

П. Гацов

Друга литература от Кардиология 

Предсърдно мъждене

Предсърдно мъждене


20.00 лв. с ДДС
18.00 лв. с ДДС


ATLAS OF 3D ECHOCARDIOGRAPHY

ATLAS OF 3D ECHOCARDIOGRAPHY


279.90 лв. с ДДС
265.00 лв. с ДДС