21.01.2330  Начало     - каталог     Ортопедия     Коксартроза

Коксартроза

Коксартроза
Стара ценa: 10.00 лв.
Ценa за : 9.00 лв.
Статус: в промоция
Каталог книги:

Ортопедия

Кат. №: 300107
На склад: [Да]
 
Представяне

Проф. Димитър Костадинов
Издателство „Медицина и физкултура
ISBN 978-954-420-287-3

Остеоартрозата на тазобедрените стави - коксартрозата, се среща често, защото заедно с колянната става и лумбалната част на гръбначния стълб са най-обременените стави на чо¬вешкото тяло, особено след като човек от ходене на четири крака е минал в изправена походка. Това заедно с други фак¬тори (травми, вродени аномалии, наследствени моменти, над¬нормено тегло, нерационален начин на живот и пр.) водят до сравнително ранно настъпване на дегенеративни явления в ставата и предизвикват болка, намалена подвижност в става¬та, а понякога и трайна инвалидизация. За да се стигне до това състояние, вина имат както самите болни, така и лекуващият лекар: не се прави пълноценно клинично изследване на става¬та и понякога се закъснява с образното й изследване (Ro-rpa- фия при специални центражи, скенер или изследване с ядре- номагнитен резонанс. Не се използват достатъчно и компе¬тентно и нашите природни дадености (балнеолечение, кало¬лечение). Не всички болни с коксартроза се диспансеризират и се търсят активно за провеждане на системна рехабилита- ция. Най-често активната страна за провеждане на системна, дългосрочна рехабилитационна програма е самият болен, а не общопрактикуващият лекар. Всеки болен със съмнение за коксартроза и с коксартроза трябва да бъде диспансеризиран и да се провежда дългосрочна рехабилитационна програма, включваща медикаментозна терапия, кинезитерапия, балнео¬лечение, редуциране на телесното тегло и когато се налага - оперативно лечение.
Целта на тази книжка е да засили интереса както на бол¬ния, така и на лекуващия лекар, кинезитерапевта и други спе¬циалисти към заболяването още в най-ранния му стадий, за да намалеят болните с трайна инвалидизация.
Авторът

Друга литература от Ортопедия 
Коксартроза

Коксартроза


10.00 лв. с ДДС
9.00 лв. с ДДС