17.01.2018  Начало     - каталог     УНГ     Клинико-морфологична отология

Клинико-морфологична отология

Клинико-морфологична отология
Ценa за : 15.00 лв.
Статус: нов
Каталог книги:

УНГ

Кат. №: 310339
На склад: [Да]
 
Представяне

ISBN- 954-430-597-1
Автор: Иван Тодоров Ценев
Академично издателство Проф.Марин Дринов
Година на издаване: 1999
Обем: 566 стр.
Корици: твърди

Книгата се препоръчва като основно ръководство по клинична отология. В него са изложени в систематизиран вид всички отологични проблеми, засягани в момента в подобни западноевропейски ръководства. Материалът е разпределен в две части. В първата са обхванати анатомията и физиологията на слухово-вестибуларния анализатор при подчертаване на съвременните теории на акустично-вестибуларните акцепции. При излагането на анатомичните особености е обърнато специално внимание на практическите трудности, които могат да възникнат при оперативните интервенции върху ухото. Втората част е посветена изцяло на заболяванията на ушите, ендокраниалните компликации, възпалителните и другите усложнения при морбидните лезии, индуциращи вертибригинозна симптоматика. Подробно е представена и патологията на бенигнените и малигнените заболявания. Специално място е отделено на глухотата — на нейната етиология, ранна диагностика и на съвременното й интракохлеарно лечение чрез кохлеарни имплантанти.

Друга литература от УНГ