17.01.2018  Начало     - каталог     Физиотерапия и Рехабилитация     Кинезитерапия при функционални нарушения на горния крайник след мозъчен инсулт

Кинезитерапия при функционални нарушения на горния крайник след мозъчен инсулт

Кинезитерапия при функционални нарушения на горния крайник след мозъчен инсулт
Стара ценa: 25.00 лв.
Ценa за : 23.50 лв.
Статус: в промоция
Каталог книги:

Физиотерапия и Рехабилитация

Кат. №: 363181
На склад: [Да]
 
Представяне

ISBN: 9789549211597
Автор:Даниела Любенова
Издателство:Бетапринт
Година на издаване: 2015
Обем: 90стр.
Корици: меки

ВЪВЕДЕНИЕ Трайните нарушения във функцията на горния крайник след мозъчен инсулт са основен клиничен, социално-икономически и обществен проблем. Невъзможността да се включи горният крайник в ежедневните дейности има огромно въздействие върху способността на болния да живее самостоятелно. Първоначалната тежест на увреждането на горния крайник е най-същественият предиктор за възстановяването му. След мозъчен инсулт 77% от болните имат увреждане на горния крайник. Само 5% до 20% постигат пълно възстановяване на паретичния горен крайник по отношение на ежедневните дейности, а между 33% до 66% от болните не показват възстановяване на функцията му на шестия месец след мозъчния инсулт.
Създаването на тази монография се обуславя от необходимостта от целенасочена двигателна активност за възстановяване на функционалните възможности на горния крайник след мозъчен инсулт и липсата на литература у нас, посветена на ролята на кинезитерапията в цялостния алгоритъм на лечение на това социално значимо заболяване.
В настоящата монография се разглеждат основните проблеми на болните с мозъчен инсулт, свързани с нарушенията на горния крайник, подходящите методи за оценка на функционалния статус и терапевтичните подходи за стимулиране възстановяването на горния крайник.
В монографията са набелязани основните правила за приложение на подходящо физическо натоварване, които могат да бъдат ползвани от болните, страдащи от мозъчен инсулт, от обучаващите се и от специалистите по кинезитерапия.
Практическата полза от нея е, че акцентира върху основните кинезитерапевтични аспекти и цели да представи необходимата информация за специалистите в тази област.
Книгата обобщава дългогодишния опит на автора в областта на кинезитерапията и представя съвременни доказателства за значението на двигателната активност при болни с нарушения на горния крайник след мозъчен инсулт. Тя предоставя синтетичен обзор на съвременните аспекти на кинезитерапията, основаващи се на невропластичността и възможностите за повлияване на функционалните възможности на горния крайник чрез традиционни и съвременни терапевтични подходи.
Монографията е подходящо онагледена със схеми и фигури, отразяващи собствени резултати, доказващи ефекта от приложението на кинезитерапевтичните подходи. Поради големия интерес на болните тя включва като приложение вече публикувана, напълно обоснована и аргументирана специализирана кинезитерапевтична методика, подходяща за изпълнение в клинични условия и в домашни условия под формата на програма за домашна рехабилитация. Тя е достъпна, подходяща за дългосрочно изпълнение през целия живот на човека и допринася за повишаване на дневната двигателна активност на болните с мозъчен инсулт.
Високата медико-социална значимост на заболяването и безспорният ефект на двигателната активност при тези болни аргументират необходимостта от по-широко приложение на кинезитерапевтичните подходи за подобряване на здравния статус и свързаните с него промени във възможностите за самообслужване и независимост на страдащите от мозъчен инсулт.
От автора

Друга литература от Физиотерапия и Рехабилитация Physiotherpist's pocketbook

Physiotherpist's pocketbook


65.00 лв. с ДДС