17.12.7874  Начало     - каталог     Физиотерапия и Рехабилитация     Кинезитерапия в педиатрията

Кинезитерапия в педиатрията

Кинезитерапия в педиатрията
Ценa за : 21.50 лв.
Статус: нов
Каталог книги:

Физиотерапия и Рехабилитация

Кат. №: 363406
На склад: [Да]
 
Представяне

ISBN: 9789543941308
Автор:Светлана Янчева
Издател:Болид Инс
Година на издаване: 2013
Брой на страници: 184
Корици: мека

„Съдържанието на учебника съответства на преподаването за учебната дисциплина „Кинезитерапия в педиатрията” на студенти по специалност кинезитерапия в На- ционалната спортна академия „В. Левски”. Посочени са възможности за стимулиране и постигане на оптимален успех в развитието на децата, както и за лечение и профилактика на различни нарушения с физикални средства. Описани са кинезитерапевтични подходи при по-често срещани заболявания в детската възраст. Осигурена е възможност за самооценка на постиженията на студентите чрез тестови задачи. С учебника ще се задоволят не само изискванията на университетските нужди от учебна литература, но ще има полза за специалистите в тази дисциплина”.
доц. д-р Росица Митрова, дмн
„С учебника ще се предостави възможност на студентите да придобият основни знания и умения за кинезитерапевтичната практика с деца. Специализираната литература има голяма нужда от осъвременяване на кинезитерапевтичните подходи при заболяванията в детската възраст, тъй като мястото на педиатричната кинезитерапия в рехабилитационния процес при увел
ичаващите се хронични заболявания е неоспоримо”.
доц. Незабравка Генчева, доктор

Друга литература от Физиотерапия и Рехабилитация Physiotherpist's pocketbook

Physiotherpist's pocketbook


65.00 лв. с ДДС