25.02.7293  Начало     - каталог     Физиотерапия и Рехабилитация     Кинезиология и патокинезиология на опорно-двигателния апарат

Кинезиология и патокинезиология на опорно-двигателния апарат

Кинезиология и патокинезиология на опорно-двигателния апарат
Стара ценa: 56.00 лв.
Ценa за : 53.00 лв.
Статус: в промоция
Каталог книги:

Физиотерапия и Рехабилитация

Кат. №: 363287
На склад: [Да]
 
Представяне

Автор: доц. д-р Николай Емилов Попов, д.п.н.
Рецензенти: проф. Видьо Желев, дм и доц. д-р Ивет Колева, дм
Издател: НСА ПРЕС
Година на издаване: 2009
Обем: 398 стр.
Корици: меки
ISBN:978-954-718-245-5

ПРЕДГОВОР
Кинезиологията и патокинезиологията са интегрални науки, съчетаващи познания от различни дисциплини - анатомия, физиология, биомеханика, медицина. От друга страна те са важен източник на фундаментални познания по отношение на други дисциплини, изучаващи мускулно-скелетната и нервно-мускулната системи - ортопедия и травматология, неврология, кинезитерапия, ерготерапия и др.
От практическа гледна точка, кинезиологията и патокинезиологията са в основата на изграждането на съвременните кинезитерапевтични и други функционално-възстановителни програми. Задълбочените познания за нормалните кинезиологични характеристики на сегментите в опорно-двигателния апарат са предпоставка за правилен патокинезиологичен анализ на промените, възникващи при различни заболявания и травми. Резултатите от патокинезиологичният анализ, от своя страна, определят основните функционално-възстановителни цели и задачи при всеки отделен случай. Патокинезиологичният подход при преодоляване на двигателния дефицит дава възможност да се лекува конкретният пациент, а не нозологията. Така се избягва рутинният и неефективен подход за прилагане на кинезитерапевтични „комплекси и се дава възможност за изработване на адекватна и индивидуално-съобразена кинезитерапевтична програма. В тази връзка познанията по кинезиология и патокинезиология са много важни за специалистите, работещи в областта на здравеопазването и функционалното възстановяване на мускулно-скелетната система.
Тази книга представя най-съвременните виждания за кинезиологията на човека и характерните патокинезиологични промени, настъпващи при травми и заболявания. Насочена е към естеството на работа на кинезитерапевти, ерготерапевти, рехабилитатори и лекари-специалисти по физикална и рехабилитационна медицина, ортопедия, травматология, неврология и др.
Надявам се книгата да запълни поне частично липсата на достъпна литература по проблемите на съвременната кинезиология и патокинезиология на опорно-двигателния апарат.

Друга литература от Физиотерапия и Рехабилитация Physiotherpist's pocketbook

Physiotherpist's pocketbook


65.00 лв. с ДДС