19.04.2018  Начало     - каталог     Анестезиология/Интен. леч.     Инфузии. Трансфузии. Парентерално хранене

Инфузии. Трансфузии. Парентерално хранене

Инфузии. Трансфузии. Парентерално хранене
Ценa за : 33.00 лв.
Статус: нов
Каталог книги:

Анестезиология/Интен. леч.

Кат. №: 300110
На склад: [Да]
 
Представяне

Автор: Улрих фон Хинтценщерн Превод от немски език д-р Васил Тотев
Редакционна обработка Емилия Николова
Нац. немска.
Издателство „Медицина и физкултура“
Стр.312
2012год.
ISBN 978-954-420-290-3

След две успешни издания на ръководството „Инфузионна практика“ се взе решение да се реализира книгата в „правилен“ джобен формат и много съществено да се разшири съдържанието. И така при 3-ото издание в досегашната тема „Инфузия“ се помести целият i.v. спектър.
Цел на книгата е практично и сбито представяне на комплексната тема „i.v.“. Кратко и нагледно са разгледани клиничните проблеми от трите области инфузия, трансфузия и парентерално хранене и са показани адекватните възможни разтвори.
Друг важен концептуален аспект бе така да се структурира съдържанието, че възможно най-бързо да се намира търсената информация. Какво се промени в съдържанието в сравнение с предишните издания?
Всички глави се подложиха на основна ревизия и се актуализираха и допълниха. За да се разкрие напълно i.v. спектърът, се съставиха три нови основни глави „Трансфузия“, „Парентерално хранене“ и „Особености при деца“. Други важни теми се включиха на ново, като напр. „i.v. достъпи“, „Правила за сигурност при използване на канюли“, „Материали за катетри“, „Детерминанти на максимални инфузионни дебити“ и „Хигиенни аспекти“.
Така с третото издание на читателя се предлага практична, актуална и изчерпателна книга с най-важните аспекти на тема „i.v.“.
Улрих фон Хинтценщерн

Друга литература от Анестезиология/Интен. леч. 
DUKE`S ANESTHESIA SECRETS, 5th Edition.

DUKE`S ANESTHESIA SECRETS, 5th Edition.


115.00 лв. с ДДС
84.00 лв. с ДДС


Наръчник по интензивна медицина

Наръчник по интензивна медицина


42.00 лв. с ДДС
39.90 лв. с ДДС