20.04.2018  Начало     - каталог     Инфекциозни болести     Инфекциозни болести

Инфекциозни болести

Инфекциозни болести
Ценa за : 28.00 лв.
Статус: нов
Каталог книги:

Инфекциозни болести

Кат. №: 363220
На склад: [Да]
 
Представяне

ISBN: 9789549301411
Автор: Майда Тихолова и колектив
Издателство: Арсо
Година на издаване: 2008
Обем: 289 стр.
Корици: меки

Учебник за студенти по медицина.
В момента заразните болести са една от най-динамично развиващите се области на клиничната медицина. Предизвикателствата от откриването на неизвестни причинители, новите и отново възникналите инфекциозни болести и синдроми, променените епидемиологични характеристики на инфекциозните заболявания, изключителната необходимост от ваксинална превенция, непрестанно нарастващата резистентност на бактериите, вирусите и паразитите наложиха нова концепция в патогенезата, диагностиката, специфичната профилактика и етиологична терапия на тези социално значими заболявания.
Предметът на инфекциозната патология надхвърли границите, установени от традиционната медицина. Всеки орган и система могат да бъдат засегнати от инфекциозния процес и всеки медицински специалист в ежедневната си практика е изправен пред специфичните проблеми на инфекциозните заболявания. С оглед интердисциплинарния характер на заболяванията целта на авторите е била да помогнат бъдещите лекари и специалистите да вникнат в същността на отделните заболявания и да могат да си изработят практически подход при работа с тях.
Учебникът е съставен от раздели, включващи заразните заболявания на различни органи и системи в организма. Всяка нозологична единица е разгледана детайлно по отношение на етиология, патогенеза, епидемиология, клинична характеристика, диагностика, профилактика и терапевтични подходи.

Друга литература от Инфекциозни болести 

Урогенитална туберколоза

Урогенитална туберколоза


37.00 лв. с ДДС
20.00 лв. с ДДС


Хронични и заразни заболявания

Хронични и заразни заболявания


13.00 лв. с ДДС
10.00 лв. с ДДС


Свински грип

Свински грип


4.00 лв. с ДДС