24.02.4423  Начало     - каталог     Хирургия     Ехографска диагностика в неврохирургията

Ехографска диагностика в неврохирургията

Ехографска диагностика в неврохирургията
Ценa за : 12.00 лв.
Статус: нов
Каталог книги:

Хирургия

Кат. №: 363294
На склад: [Да]
 
Представяне

ISBN: 978-954-9301-72-4
Автор: Славомир Кондов
Издател: Медицинско издателство АРСО
Издадена: 2011
Брой страници: 142
Корица: Мекa

Защо е необходима тази книга, ще се разбере по това колко лекари ще проявят интерес към нея. В редовете и по долу обобщавам свой осем годишен опит с ин- траоперативен ултразвук в неврохирургията. Анали¬зирани са ултразвуковите находки от 1000 пациенти, като при при 800 е използвана free-hand ехография, а при 200 ултразвуково базирана невронавигация. Илю¬стративния материал в книгата е изцяло авторски с изключение на две фигури. Изказвам благодарност за помощта и добития опит на колегите неврохирурзи в МБАЛСМПирогов, МБАЛ Токуда-Болница, Уни¬верситетската болница Св. Олав-Трондхайм, Норве¬гия, Университетска болница Александровска. Спе¬циална благодарност на инж. П. Петков без които и до днес в България нямаше да има ултразвуково базирана невронавигация. Специална благодарност и на Доц. д-р Ю. Петрова, която разкри пред мен големите въз¬можности на ултразвуковия метод при изследване и диагностициране болестите на нервната система. Бла¬годарности на всички колеги, които отправяха критич¬ни бележки към моята работа.

Друга литература от Хирургия 

Хирургия

Хирургия


43.00 лв. с ДДС
32.00 лв. с ДДС