21.02.2018  Начало     - каталог     Неврология     Епилепсия-същност,диагностични възможности и терапевтични принципи

Епилепсия-същност,диагностични възможности и терапевтични принципи

Епилепсия-същност,диагностични възможности и терапевтични принципи
Ценa за : 25.00 лв.
Статус: нов
Каталог книги:

Неврология

Кат. №: 3632851
На склад: [Да]
 
Представяне

ISBN: 954-15-0105-2
Автор: Стефан Цеков
Издател: Зограф
Издадена: 2003
Брой страници 463
Корица: Твърда

Тази монография е опит да се изгради мост между познанията Вьрсу Епилепсията на болничните и изВьнболнични лекари.
Първата част представлява детайлно разглеждане на клинич¬ната картина на епилептичните пристъпи и синдроми и Епилеп¬сиите.
Стегнатото изложение във втората част на диагностич¬ните методи, използвани при пациенти с Епилепсия, както и на диференциалната диагноза на епилептичните пристъпи и Епи¬лепсиите, цели да подчертае най-важните отправни точки за поставянето на правилна диагноза.
Следващата част е посветена на една обща информация за механизмите на действие на противоепилептичните средства, техните взаимодействия и странични ефекти.
В отделна глава са представени подробни фармакологични и клинични характеристики на някои от по-често използваните за лечение на Епилепсия медикаменти.
Цялата тази информация дава възможност за един рацио¬нален терапевтичен подход, представен в главата: „Лечение на Епилепсията.
Последните две части на монографията са посветени на спеш¬ните състояния, някои възрастово и полово обусловени особености, неврофизиологични аспекти и психични проблеми на Епилепсията.
Богатият научен апарат (библиография, показалци, таблици)
ще помогне на читателя за по-добра ориентация в темата.

Друга литература от Неврология 
Неврология

Неврология


112.00 лв. с ДДС
105.00 лв. с ДДС

Неврология

Неврология


37.00 лв. с ДДС
33.00 лв. с ДДС