16.01.2018  Начало     - каталог     Инфекциозни болести     Епидемиология на инфекциозните болести

Епидемиология на инфекциозните болести

Епидемиология на инфекциозните болести
Ценa за : 22.00 лв.
Статус: нов
Каталог книги:

Инфекциозни болести

Кат. №: 363315
На склад: [Да]
 
Представяне

ISBN: 978-9549301793
Издателство: МИ АРСО
Автор: под редакцията на проф. д-р Тодорка Димитров
а Година на издаване: 2012 г.
Обем: 212 стр.
Корицa: мекa

Настоящият учебник по епидемиология е предназначен за студенти по медицина. Авторите са хабилитирани преподаватели от Медицинските университети в София, Варна и Плевен и са водещи специалисти в областта на епидемиологията на инфекциозните и неинфекциозните, социално-значими болести. Учебникът е разработен след актуализация на предидущия учебник, издаден през 1993 г. под редакцията на доц. Петър Георгиев, дмн.
В съответствие с програмата за обучение на студентите и съвременните научни познания по епидемиология в глобален мащаб, учебникът разглежда както общата, така и частната епидемиология на инфекциозните заболявания и част от социално-значимите масови болести.
Класическите инфекциозни болести са представени от съвременното ниво на епидемиологичния надзор, а това позволява конкретно да се посочи и изучава от студентите задължителната стратегия за превенция и борба с тях.
Авторите формулират значението, теорията и предмета на епидемиологията на инфекциозните болести и разглеждат методичните възможности за популационно изследване на всички масови заболявания, като посочват и задачите на т.н. неинфекциозна епидемиология. В учебника се разглеждат отделни нозологични заболявания, в чиято генеза инфекцията е ключов механизъм за готовността на организма да заболее.
Авторите считат, че са постигнали основните си цели с написването на настоящия учебник и той ще бъде полезен за студентите лекари, както и за по-широк кръг читатели. Те ще приемат с благодарност всички бележки и препоръки за подобряването му.
От авторите

Друга литература от Инфекциозни болести 

Урогенитална туберколоза

Урогенитална туберколоза


37.00 лв. с ДДС
20.00 лв. с ДДС


Хронични и заразни заболявания

Хронични и заразни заболявания


13.00 лв. с ДДС
10.00 лв. с ДДС


Свински грип

Свински грип


4.00 лв. с ДДС