17.01.2018  Начало     - каталог     Ендокринология     Ендокринология на рака на гърдата

Ендокринология на рака на гърдата

Ендокринология на рака на гърдата
Стара ценa: 35.00 лв.
Ценa за : 32.00 лв.
Статус: в промоция
Каталог книги:

Ендокринология

Кат. №: 418065
На склад: [Да]
 
Представяне

ISBN: 9789543263080
Съставител Георги Димитров
Издателство: Парадигма
Година на издаване: 2017
Обем: 324стр.

"Ендокринология на рака на гърдата“ е съвместен труд на екип от български учени, в който се проследява нарушението на нервно-ендокринни регулации на всички нива на нервно-ендокринната система, възникването и клиничното протичане на карцинома на гърда.
Появата на тази книга е продиктувана от необходимостта да бъдат разгледани нарушенията на хормоналната хомеостаза в женския организъм през хормонално-зависимите детерминирани периоди от живота на жената (растеж и пубертет, бременност и кърмене, климакс и инволуция). Така се откроява връзката между тези нарушения в дейността на нервно-ендокринната система и рака на гърдата. Проучванията и проследяването на хормоналния статус, на хормоналните и на метаболитните отклонения на определени хормони имат голямо значение в диагностиката и лечението на този най-често срещан хормонално-зависим тумор.
Книгата е подходяща за студентите от медицинските университети в страната, за специалистите ендокринолози и за всички, интересуващи се от разглежданата проблематика.

Друга литература от Ендокринология