19.02.2018  Начало     - каталог     Спешна медицина     Диагностично-терапевтичен наръчник при спешни състояния

Диагностично-терапевтичен наръчник при спешни състояния

Диагностично-терапевтичен наръчник при спешни състояния
Ценa за : 19.00 лв.
Статус: нов
Каталог книги:

Спешна медицина

Кат. №: 3284271
На склад: [Да]
 
Представяне

ISBN:9789549666632
Автор:Александър Апостолов
Издател: МИ "Райков
Година на издаване: 2014
Брой на страници: 150
Корици: мека

Развитието на здравеопазването и потребностите от здравна помощ зависят от здравното състояние на населението. Не малка роля в това развитие допринася и спешната медицинска помощ.
Наръчникът е опит да представи в подходяща форма информация за спешните състояния и ситуации, по-често срещащи се в ежедневната ме-дицинска практика в условията на доболничната и спешната медицинска помощ.
Със своя интердисциплинарен характер, той ще представлява несъм¬нен интерес и ще ползва студентите по медицина, лекарите от предния фронт на здравеопазването и работещите в системата на спешната меди¬цинска помощ.
Първостепенна задача на спешната медицинска помощ е своевремен-ното обезпечаване на спешния пациент на място, осъществяването на спе-циализиран транспорт и грижа до хоспитализацията в спешното отделе-ние на болницата. Със създадените Центрове за спешна медицинска помощ, Спешни при-емни отделения, в които са съсредоточени специализирани технологии и оборудване, както и с обособяването на специалността Спешна медици¬на, се повишава значително ефективността на действие при аварии, тежки произшествия и масови бедствия и се създава гъвкавост, позволяваща постоянна адаптация към промените в здравеопазването, съобразявайки се с икономическите възможности.

Друга литература от Спешна медицина