20.04.2018  Начало     - каталог     Стоматология     Дентално материалознание част 2

Дентално материалознание част 2

Дентално материалознание част 2
Ценa за : 19.00 лв.
Статус: нов
Каталог книги:

Стоматология

Кат. №: 328966
На склад: [Да]
 
Представяне

ISBN: 9786197137484
Автор:Цанка Дикова
Издател:Медицински университет Варна
Година на издаване: 2015
Брой на страници: 158
Рзмер:29/21 см
Корици: мека

Настоящото пособие се състои от две обособени части - теория и протоколи на лабораторни упражнения. Това е втората част на учебника „Дентално материалознание“, който е предназначен за студентите по дентална медицина. Темите на теоретичната част и лабораторните упражнения са разработени по утвърдена учебна програма на Факултета по дентална медицина към Медицински университет - Варна.
Теоретичната част включва теми, посветени на трите основни групи дентални материали: основни, спомагателни и лабораторни. Дадена е информация за състава, начина на работа, свойствата и приложението в денталната медицина на пластмасите, порцеланите, отпечатъчните материали, циментите, амалгамите и композитите. Посочени са перспективите за развитие на материалите и технологиите за тяхното обработване. Освен чисто теоретичното познание са дадени и много полезни за практиката съвети.
Частта, посветена на лабораторните упражнения, се състои от разработени образци на протоколи. Те са предназначени за работа на студентите по време на упражненията и за самоподготовка в къщи. В тях са посочени целта и начинът на провеждане на практическото упражнение; задачите, които трябва да се изпълнят; необходимите инструменти и апаратура. Студентите трябва да попълнят протоколите, като отговорят на поставените в тях въпроси и напишат заключение по дадената тема.
Пособието е много полезно за студентите по дентална медицина по време на лекциите, лабораторните упражнения и особено при подготовката им за практическите и теоретични изпити. Въпреки че е предназначено предимно за студентите от I-ви курс, то може да е от полза както за студентите от по-горните курсове, така и за младите лекари по дентална медицина за правилен избор и прилагане на денталните материали.

Друга литература от Стоматология