20.04.2018  Начало     - каталог     Стоматология     Дентална медицина и вътрешни болести.Компендиум.

Дентална медицина и вътрешни болести.Компендиум.

Дентална медицина и вътрешни болести.Компендиум.
Ценa за : 12.00 лв.
Статус: нов
Каталог книги:

Стоматология

Кат. №: 259128
На склад: [Да]
 
Представяне

ISBN: 9786191890170
Автор:под ред. на М.Панчовска-Мочева и Хр.Лалабонова
Издател: Лакс бук
Година на издаване: 2015
Брой на страници: 145
Рзмер:24/17см
Корици: мека

Денталната медицна е медицинска специалност със собствен предмет и методи на изследване, която се занимава с профилактиката и лечението на заболяванията и патологичните състояния на дъвкателния апарат и лицево- челюстната област, както и с отражението им върху организма като цяло. Затова тя се разглежда като неделима част от общия фронт на здравеопазването.
За съжаление чисто медицинската страна на проблема за взаимозависимостта между дъвкателния апарат и състоянието на организма е недостатъчно проучена и изяснена.
Оралната медицина е тази област от специалните компетенции на денталните лекари, която се занимава с оралните и периорални структури, и по-специално оралната мукоза и оралните манифестации на системните заболявания. Затова в някои страни, доскоро и в България, тази част от медицината се наричаше “стоматология”. Новият термин е “дентална медицина”.
Този справочник е актуален и е създаден, за да улесни денталните лекари при диагностиката и терапията предимно на медицински компрометирани пациенти. Той е ценно помагало и за лекарите от други медицински специалности, за фармацевти и студенти.
Общата част на справочника представя основните принципи на историята на заболяванията и улеснява лекаря при снемане на анамнезата на болния.
Следващите части са посветени на заболяванията на основните органи и системи, представяйки предимно си томи, свързани с оралната медицина.
Клиничната фармакология представя общите принц при използване на медикаменти за лечение на основните трешни болести и лимитирано тези за лечение на пациен с орални заболявания.
Оценката ни е, че справочникът е изключително це помагало в овладяването на специалността “дентална медицина“.
Акад. проф. д-р Н. Попов, < Проф. д-р А. Киселова,
СЪДЪРЖАНИЕ
Предговор 3
Съдържание 7
Обща част. 11
Болести на сърдечно-съдовата система 25
Обезболяване при пациенти със сърдечно-съдови заболявания - Хр. Даскалов 43
Болести на дихателната система 49
Болести на ендокринната система 59
Болести на кръвотворната система 69
Болести на храносмилателната система 83
Болести на отделителната система 95
Болести на опорно-двигателния апарат. 105
Темпоро-мандибуларна става - Хр. Даскалов 115
Бременност и дентални процедури 121
Клинична фармакология 125
Клиниколабораторни изследвания 135
Библиография 140

Друга литература от Стоматология