25.05.2018  Начало     - каталог     Хирургия     Грешки, опастности и усложнения на лапароскопската холецистектомия

Грешки, опастности и усложнения на лапароскопската холецистектомия

Грешки, опастности и усложнения на лапароскопската холецистектомия
Ценa за : 10.00 лв.
Статус: нов
Каталог книги:

Хирургия

Кат. №: 259110
На склад: [Да]
 
Представяне

ISBN:978-954-8326-78 -0
Издателство:Лакс бук
Автор: Росен Димов
Корицa: мекa
Година на издаване: 2013 г.
Обем: 90 стр.
Корицa: мекa

Съдържание
Въведение 13
Глава първа
Общ преглед и класификация на усложненията при лапароскопската холецистектомия 15
I. Общ преглед 15
II. Класификация на усложненията 16
Глава втора
Специална част 19
I. Усложнения свързани със създаването на пневмоперитонеум и поставянето на троакари и портове на коремната стена 19
1. Усложнения свързани с поставяне иглата на Верес и първият троакар 20
А. Съдови увреди 23
А.1. Увреда на кръвоносните съдове в коремната кухина: 23
А.2. Увреда на кръвоносни съдове на коремната стена: 26
2. Висцерални увреди. Увреда на кухи и паренхимни коремни органи 30
А. Увреда на кухи коремни органи - 30
Б. Увреди на паренхимни коремни органи - .. .31
3. Инсуфлация на въглероден диоксид в екстраперитонеалното пространство. Газова емболия, субкутанен емфизем, преперитонеален емфизем, пневмомедиастинум, пневмоторакс 32
A. Газова емболия - 33
Б. Преперитонеална инсуфлация - 34
B. Подкожен емфизем - 36
Г. Пневмомедиастинум и пневмоторакс - 38
II. Усложнения свързани с оперативната техника 41
1. Наранявания на кухи коремни органи 41
А. Перфорация на дуоденума - 41
Б. Увреда на дебелото черво - 44
2. Кръвотечение в оперативното поле 45
A. Кървене от ложето на жлъчният мехур 45
Б. Кръвотеченията от цистичната артерия 47
B. Увреда на десният клон на артерия хепатика проприя 51
Г. Увреда порталната вена или клонове 51
3. Увреда на екстрахепаталните жлъчни пътища. . .52
A. Интраоперативното установяване на увредите - 58
Б. Диагностициране на лезиите в постоперативният период 61
B. Профилактика на ятрогенните лезии на жлъчното дърво 64
В.1. Инфундибуларната техника - 65
В.2. Техниката на критичният поглед върху безопасността - 66
В.З. Третата превантивна мярка е използването на рутинната интраоперативна холангиография 67
4. Увреда на диафрагмата и плеврата 70
5. Обструкция на жлъчният проток от резидуални или преминали конкременти 72
6. Разпиляване на конкременти в перитонеалната кухина 75
7. Супурация на оперативната рана 79
8. Формиране на постоперативна херния 81 Книгопис: 83

Друга литература от Хирургия 

Хирургия

Хирургия


43.00 лв. с ДДС
32.00 лв. с ДДС