19.04.2018  Начало     Електроника и електротехника - каталог     Електроника и електротехника     Градивни елементи в електрониката

Градивни елементи в електрониката

Градивни елементи в електрониката
Ценa за : 16.00 лв.
Статус: нов
Каталог книги:

Електроника и електротехника

Кат. №: 356026
На склад: [Да]
Доставка: куриер
Плащане: наложен платеж
 
Представяне

ISBN: 9540306671
Автор:Иван Стоянов
Издателство: Техника
Година на издаване: 2006
Обем: 373 стр.
Корици: меки

Кратка история на учебника
Настоящият учебник е основно преработено и допълнено издание на учебника Електронни и полупроводникови прибори.
Актуализацията на материала се състои в отразяване на последните постижения на електрониката в областта на градивните елементи и на изискванията съгласно с учебната програма по предмета Гра¬дивни елементи за професионално направление Електроника и автоматизация, утвърдена със заповед № 091101/05.08.2004 г. на Министерството на образованието и науката.
Образователни цели
Изучаването на материала, изложен в учебника, има за цел учениците да могат:
• Да познават елементите, с които се изграждат електронните апаратури и системи.
• Да използват тези елементи професионално при монтажни операции в производството и при експлоатационни и ремонтни дейности. Как е структуриран материалът в учебника?
Материалът в учебника е разпределен в десет глави, а всяка глава е разделена на отделни теми. Във всяка тема са дефинирани образователните цели и са фиксирани ключовите думи. При разглеждане на елементите е приложен единен подход. Той се изразява в следната последователност на отделните рубрики (подточки за темата): класификация - устройство - принцип на действие - характеристики и параметри - приложения.
Всяка тема приключва с кратко обобщение, контролни въпроси и задачи.
Важно! Справочна информация за конкретен градивен елемент може да се получи от интернет по следните два начина:
1. Извикване на адреса на фирмата производител на градивни елементи. Адресите на голяма част от водещите фирми са дадени в Приложение 1 на учебника.
2. Ползване на информационни системи за откриване на ресурси (търсачки). Препоръчва се Google. Упътване за процедурите, чрез които се добива търсената информация, е дадено в Приложение 2.

Друга литература от Електроника и електротехника 
няма снимка

Първи стъпки в радиоелектрониката


17.00 лв. с ДДС
15.00 лв. с ДДССигнали и системи

Сигнали и системи


20.00 лв. с ДДС
18.00 лв. с ДДС