17.12.7901  Начало     - каталог     Физиотерапия и Рехабилитация     Гериатрична дихателна рехабилитация

Гериатрична дихателна рехабилитация

Гериатрична дихателна рехабилитация
Ценa за : 14.00 лв.
Статус: нов
Каталог книги:

Физиотерапия и Рехабилитация

Кат. №: 363039.1
На склад: [Да]
 
Представяне

ISBN: 9789549211535
Издателство: Бетапринт - Петрови и Сие
Автор: Антоанета Димитров
Година на издаване: 2013 г.
Обем: 112 стр.
Корицa: мекa

Съдържание
Предговор 5
Въведение..... 7
Увод 8
1. Епидемиология на хроничната обструктивна белодробна болест (ХОББ) 9
2. Рискови фактори за развитие на ХОББ 13
3. Патоанатомични промени, патофизиологични механизми и патогенетични процеси при ХОББ 15
4. Клинична картина, лечение и прогноза на ХОББ 29
5. Системни нарушения и коморбидност при ХОББ 34
6. Методи на изследване и тестове за функционална оценка 37
7. Принципи на пулмоналната рехабилитация 44
8. Общо и специфично въздействие на кинезитерапията върху дихателната функция 56
9. Влияние на кинезитерапията върху физическия толеранс 64
10. Ефекти на кинезитерапията върху диспнеята 69
11. Промени в качество на живот след проведена кинезитерапия ..71
12. Значение на кинезитерапията за прогнозата на заболяването..76
13. Роля на кинезитерапията за превенция на болестта 78 Заключение 81
Abstract 82
Библиография 85
Приложения 100
Приложение 1. Препоръки за домашна кинезитерапия и подходящ начин на живот при болни сХОББ 100
Приложение 2. Скала на Борг за задух 102
Приложение 3. Скала MMRC за задух 103
Приложение 4. Тест за качество на живот - SGRQ 104
Приложение 5. Тест за качество на живот - CAT 110
Приложение 6. BODE индекс 111
Приложение 7. Комбинирана оценка на ХОББ 112

Друга литература от Физиотерапия и Рехабилитация Physiotherpist's pocketbook

Physiotherpist's pocketbook


65.00 лв. с ДДС