17.01.2018  Начало     Ветеринарна медицина - каталог     Ветеринарна медицина     Вътрешни незаразни болести на домашните животни

Вътрешни незаразни болести на домашните животни

Вътрешни незаразни болести на домашните животни
Ценa за : 9.00 лв.
Статус: нов
Каталог книги:

Ветеринарна медицина

Кат. №: 528005
На склад: [Да]
 
Представяне

Автор:Йордан Николов и др.
Издател: Матком
Брой на страници: 216
Корици: меки
ISBN: 9549930297

В учебника по вътрешни незаразни болести на домашните животни се разглеждат основните нозологични единици, които са характерни за съвременния етап на развитие на животновъдството. Описват се симптомите и патогенезата на някои нови заболявания. Разработени са профилактични програми, които ветеринарният техник трябва да познава като първи помощник на ветеринарния лекар.
Ветеринарният техник трябва да бъде запознат с основните ветеринарномедицински мероприятия, за да ги прилага в животновъдните ферми, в личното стопанство и за лечение на домашните любимци. За ефективността на ветеринарномедицинските мероприятия, за тяхното осъществяване са необходими преди всичко задълбочени знания в областта на специалната патология и терапия, владеене на диагностичните методи, точни наблюдения и изследвания, натрупване на собствен опит.
В учебника са описани и всички незаразни болести по домашните животни. Прегледно е разпределен, като болестите са групирани по отделните органи и системи в организма на животните. Особено внимание е обърнато на болестите на нарушената обмяна на веществата, на нервната система, на пикочните органи и др. Подробно са описани и недоимъчните болести - авитаминози, микро- и макроелементози, ветеринарната токсикология, раздели, свързани с опазване на околната среда и др.
Учебникът е предназначен за учениците от професионалните гимназии по ветеринарна медицина. Същият може да се ползва и от ветеринарни специалисти в практиката и други селскостопански специалисти.

Друга литература от Ветеринарна медицина