17.01.2018  Начало     - каталог     Здравен мениджмънт     Въведение в счетоводството

Въведение в счетоводството

Въведение в счетоводството
Стара ценa: 10.00 лв.
Ценa за : 9.00 лв.
Статус: в промоция
Каталог книги:

Здравен мениджмънт

Кат. №: 328454
На склад: [Да]
 
Представяне

Издателство::Медицински университет Варна
Автор: Минчо Минев, Любомира Коева-Димитрова
Страници:127
Изд.2017год.
ISBN: 9786192210984

Сборникът съдържа задачи, тестове и казуси, съответстващи на учебната програма по дисциплините „Въведение в счетоводството“ и „Счетоводство“. „Въведение в счетоводството. Сборник от решени и нерешени задачи, тестове и казуси“ представлява ценно учебно помагало, което ще даде възможност на студентите да затвърдят теоретичните знания, получени по време на обучението, както и да придобият конкретни умения, свързани с откриването, воденето и приключването на счетоводните сметки. В сборника от задачи, тестове и казуси в логическа последователност се разглеждат въпроси, свързани със съставянето на счетоводен баланс, откриването на сметките, отразяване на стопанските операции по сметките и тяхното приключване в края на отчетния период. Отделните тематични единици са разгледани, следвайки логиката на основната счетоводна процедура. Включени са множество решени, нерешени задачи и тестове, които ще подпомогнат самостоятелната работа на студентите по „Въведение в счетоводството“.
Сборникът е предназначен главно за студентите от специалност „Здравен мениджмънт“ и „Фармацевтичен мениджмънт“, но може да се ползва и от студенти от други специалности, които изучават дисциплините „Въведение в счетоводството“, „Обща теория на счетоводството“ или „Основи на счетоводството“.

Друга литература от Здравен мениджмънт