Въведение в кинезитерапията

Обратно към Физиотерапия и Рехабилитация
Стара ценa:
36.00 лв. с ДДС
Ценa:
34.00 лв. с ДДС
Каталожен № 363422
ISBN: 9789547182585
Автор: под ред.на Николай Попов
Издател: НСА прес
Издадена: 2012
Брой страници: 304
Корица: Мекa
Представяне на Въведение в кинезитерапията
СЪДЪРЖАНИЕ
Глава 1. Същност, история и професионални характеристики на физиотерапията 7
Модел на неспособност - Н. Попов 8
Модел на прилагане на физиотерапия - Н. Попов 13
Здравна промоция, здравна профилактика и фитнес - Н. Попов 21
Екипна работа на физиотерапевта - Н. Попов 24
Научно-практически направления и специализации във ФТ- Н. Попов 25
Основни средства на физиотерапията -Д. Попова 26
Историческо развитие на физиотерапията - Ц. Пантева 29
Професионално развитие и организации на физиотерапевтите - Ц. Пантева 32
Глава 2. Научнопрактически основи на кинезитерапията 35
Научни основи на физиотерапията - Д. Попова, Р. Костов 36
Нинезиологични основи на физиотерапията 37
Клинико-физиологични основи на физиотерапията 44
Общи принципи на приложение на физиотерапия 56
Аспекти на физическата функция. Основни понятия - Н. Попов 59
Същност и характеристика на лечебните упражнения - Н. Попов, Д. Попова, Н. Михайлова 61
Пасивни и активно-асистирани упражнения 63
Автоасистирани и механично-асистирани упражнения 73
Свободни активни упражнения 78
Упражнения срещу съпротивление 80
Скициране на лечебните упражнения - Д. Попова, Н. Михайлова 112
Упражнения във водна среда - Н. Попов 116
Физикални фактори, използвани във ФТ - Е. Николова 124
Глава 3. Физиотерапия при мускулно-скелетни дисфункции (МСД) 131
Същност и характеристика на мускулно-скелетната физиотерапия - Н.Попов 132
Състояния, изискващи прилагане на мускулно-скелетна физиотерапия -Д.Попова 133
Основни методи за изследване в мускулно-скелетната физиотерапия -Д.Попова 143
Принципи на функционален анализ, оценка и прогноза, съставяне на физиотерапевтична програма - Н. Попов 152
Основи на мануалната терапия - Н. Попов 157
Стречинг и мускулно-инхибиторни техники 159
Мобилизация на периферните стави 170
Методи за възстановяване на локомоторните способности - Н. Попов, Н. Михайлова ... 181
Клиничен пример 188
Глава 4. Физиотерапия при нервно-мускулни дисфункции (НМД) 191
Същност и характеристика на нервно-мускулната ФТ - Cm. Янев 192
Състояния, изискващи прилагане на ненвно-мускулна ФТ - Cm. Янев 193
Основни методи за изследване при нервно-мускулната ФТ -Н. Попов 199
Принципи на функционален анализ, оценка и прогноза - Cm. Янев 202
Терапевтични упражнения при НМД - Cm. Янев 204
ПНМУ 205
Методика на Bobath 214
Рефлексна локомоция по Vojta 215
Техника на Brunkow 217
Функционално двигателно обучение по Klein-Vogelbach 218
Развитие на локомоторните способности при нервно-мускулни увреди - Cm. Янев 221
Клиничен пример 221
Глава 5. Физиотерапия при кардио-васкуларни и респираторни дисфункции (КВРД) 223
Д. Попова, Т. Мегова Анатомо-функционални особености на сърдечно-съдовата система 224
Анатомо-функционални характеристики на дихателната система 227
Състояния, изискващи прилагане на ФТ при КВРД 229
Основни методи за функционално изследване при КВРД 231
Фармакологично и хирургично лечение на сърдечно-съдовите и дихателните заболявания 236
Физиотерапия при сърдечни дисфункции 237
Принципи на аеробната тренировка 240
Физиотерапия при дихателни дисфункции 241
Клиничен пример 246
Глава 6. Физиотерапия при кожни увреди - Н. Попов 249
Структура на кожата 250
Заздравяване на кожните рани 252
Най-чести причини за кожни увреди 254
Принципи на функционално изследване и анализ 256
Терапевтични насоки при кожни увреди 259
Клиничен пример 261
Глава 7. Физиотерапия при деца - 3. Цветанова, Н. Попов 263
Актуалност на физиотерапията при деца 264
Характерни детски заболявания 265
Функционални изследвания в педиатричната физиотерапия 270
Кинезитерапия при педиатрични състояния 270
Клиничен пример 274
Глава 8. Физиотерапия при стари хора - Н. Попов 275
Актуалност на кинезитерапията при стари хора 276
Ефект на стареенето върху човешкия организъм 277
Характерни заболявания при стари хора 278
Общи насоки за прилагане на физиотерапия и физическо натоварване при стари хора 279
Упражнения за поддържане и подобряване на равновесните способности 281
Клиничен пример 286
Глава 9. Физиотерапия за женско здраве - Н. Попов, Л. Стоянова 289
Физиотерапия при бременност 290
Физиотерапия в послеродовия период 295
Физиотерапия при патологични промени по време на бременност 296
Физиотерапия при дисфункции на тазовото дъно 299
БИБЛИОГРАФИЯ 303
Запитване за Въведение в кинезитерапията
Име
Фамилия
Телефон
Вашият въпрос
generator
Съгласие за използване на лични данни
Съгласен съм личните данни описани в формата за запитване да бъдат използвани съгласно условията описани в Политиката за поверителност и защита на лични данни
Желая да получавам от Специализирана книжарница за медицинска литература информация за промоции и разпродажби на посоченият от мен имейл.
Важно!!! С изричното съгласие за използванe на вашите лични данни вие може да изпратите запитване.
Други Физиотерапия и Рехабилитация