24.02.4369  Начало     - каталог     Педиатрия     Вирусни хепатити в детска възраст

Вирусни хепатити в детска възраст

Вирусни хепатити в детска възраст
Ценa за : 14.00 лв.
Статус: нов
Каталог книги:

Педиатрия

Кат. №: 374110
На склад: [Да]
Доставка: куриер
Плащане: наложен платеж
 
Представяне

ISBN: 9546212229
Автор: доц. д-р Пенка Илиева
Издателство: Знание
Година на издаване: 2005
Обем: 150 стр.

Острите вирусни хепатити (ОВХ) са едни от най-често срещаните заболявания в детската инфекциозна патология; по данни на наши и чужди автори те представляват около 60-70% от хоспитализираните болни.
Интересът към всестранното и задълбочено изследване на ОВХ се определя и от високото социално значение на заболяването - възможност за широко разпространение, нерядко тежко протичане с продължителни клинични прояви, дълъг следклиничен период на медицинско наблюдение, хигиенно-диетичен и лекарствен режим, възможност за хронифициране и др.
Тежестта на клиничното протичане на острите вирусни хепатити (ОВХ) при децата варира в широки граници - от леко субклинично до тежко и даже до фулминантно протичане. Ходът на заболяването е в пряка зависимост от възрастта, растежа и развитието на детето, интензивността на обменните и защитните процеси и особено от степента на морфологичната и функционалната зрелост на черния дроб, а така също от формата и типа на вирусния хепатит и характера на епидемичния процес.

Друга литература от Педиатрия 
Педиатрия

Педиатрия


43.50 лв. с ДДС
40.00 лв. с ДДССпешна педиатрия

Спешна педиатрия


69.00 лв. с ДДС

Всичко за детските болести

Всичко за детските болести


25.80 лв. с ДДС
23.20 лв. с ДДС