17.12.7561  Начало     - каталог     Стоматология     Видове системи за работни модели в зъботехниката

Видове системи за работни модели в зъботехниката

Видове системи за работни модели в зъботехниката
Стара ценa: 20.00 лв.
Ценa за : 18.00 лв.
Статус: в промоция
Каталог книги:

Стоматология

Кат. №: 328716
На склад: [Да]
 
Представяне

ISBN: 9786197137934
Автор:Светлана Ангелова, Методи Абаджиев
Издателство: Медицински университет - Варна
Година на издаване: 2017
Обем: 89 стр.

Идеята за това учебно помагало е на доц. д-р Методи Захариев Абаджиев, д.м., зам.-декан по научна дейност, кариерно развитие и международни отношения на ФДМ към МУ-Варна. То е съобразено с актуализираната учебна програма по дисциплината „Технология на зъбните протези“. Негов съавтор е Светлана Пенева Ангелова – преподавател по зъботехника в МК към МУ-Варна. Тя е негов успешно защитил докторант. Ръководството представя резултатите от проведения експеримент за установяване на микроподвижността на подвижните пънчета, чиято методика е разработена за пръв път у нас. То е богато илюстрирано, като по-голямата част от снимковия материал е авторски.
Направен е и сравнителен анализ на съществуващите на денталния пазар и в денталната практика системи за създаване на работни модели, като е предложена класификация на типовете системи. Отправени са препоръки за практиката, относно употребата на видовете системи, съобразно клиничния случай, което би улеснило медицинските специалисти в избора на прецизна система в практиката им.
Това е първото по рода си у нас обзорно учебно помагало на предлаганите на денталния пазар системи за създаване на работни модели.
Издаването на ръководството ще бъде полезно за обучението на студенти по дентална медицина и зъботехника. То предлага начални теоретични знания за видовете системи и дефинира тяхната употребата, съобразно клиничния случай, като дава възможност за придобиване на необходимите професионални компетенции.

Друга литература от Стоматология