24.02.4018  Начало     - каталог     Химия, Биология, Биохимия     Биология – учебник за медицинските университети

Биология – учебник за медицинските университети

Биология – учебник за медицинските университети
Ценa за : 23.80 лв.
Статус: нов
Каталог книги:

Химия, Биология, Биохимия

Кат. №: 363147
На склад: [Да]
Доставка: куриер
Плащане: наложен платеж
 
Представяне

ISBN: 9549085759
Автор: Ил. Ватев, В. Ишев, Д. Ковачев, Цв. Маринова
Издателство: Реко
Година на издаване: 2013
Обем: 448 стр.

Настоящият учебник е предназначен за студентите от първи курс по медицина, стоматология и фармация на медицинските университети.
Постиженията на биологията през последните десетилетия на миналия век допълниха и измениха редица представи за жизнените явления. Нови научни подходи, главно от областта на молекулярната и клетъчната биология, помогнаха за решаването на значими теоретични проблеми и направиха възможно прилагането в практиката на непознати до сега принципно нови решения в областта на медицината. Значимото натрупване на нови познания във важни раздели на биологията довели след себе си и различни тълкувания и поведения в медицинските науки, до голяма степен налага издаването на този нов учебник.
Съавторите на този учебник са се постарали да представят материята на достъпен за първокурсниците език като съвременна надстройка на изучаваната материя в средните училища.
Във връзка с предназначението на учебника като въведение в медицинското обучение, авторите са наблегнали на биологичните проблеми, които имат непосредствено значение за разбиране на дълбоката биологична същност на жизнените процеси при човека: биологията на клетката като основна градивна единица, закономерностите на генетичните явления и биологичната същност на наследствеността – съхраняване на вече достигнатите положителни качества и едновременна възможност за по-нататъшно приспособяване на организмите към изменящите се условия на живот, хомеостатичните и особено имунните механизми за поддържане на генетичната идентичност, морфологичното и физиологичното единство на организма, репродукцията като основно свойство на живите тела, въпросите на индивидуалното развитие и морфогелезата, както и екологичните и демографски проблеми на жизнената среда на съвременната човешка популация.
Автори на учебното помагало са ръководителите на катедрите по биология от всичките 5 висши медицински училища в България, които са имали за основа и пример за развитие опита на преподавателите от най-старата биологична катедра с медицинска насоченост у нас – тази на Софийски медицински институт.

Друга литература от Химия, Биология, Биохимия 
BIOCHEMISTRY, 6TH ED.

BIOCHEMISTRY, 6TH ED.


76.00 лв. с ДДС
Обща и неорганична химия

Обща и неорганична химия


38.00 лв. с ДДС
36.00 лв. с ДДС


Аналитична химия

Аналитична химия


16.00 лв. с ДДС