24.02.3955  Начало     Кандидатстудентска литература - каталог     Кандидатстудентска литература     Биология и здравно образование за 8. клас

Биология и здравно образование за 8. клас

Биология и здравно образование за 8. клас
Ценa за : 14.50 лв.
Статус: нов
Каталог книги:

Кандидатстудентска литература

Кат. №: 962014
На склад: [Да]
 
Представяне

ISBN:9789541806999
Автор:Владимир Овчаров, Огнян Димитров, Мариана Христова, Таня Димитрова
Издател:Булвест 2000
Година на издаване: 2012
Брой на страници: 148
Корици: мека

Описание Човешкият организъм, така както растенията и животните, е хармонично структурно и функционално цяло. Той е изграден от милиарди клетки, групирани в тъкани и органи, обединени в системи, които работят съгласувано. Структурата на човешкото тяло, жизнените процеси, които протичат в него, механизмите на приспособяване и възпроизводство, на индивидуално развитие са предмет на изучаване от анатомията, физиологията, хигиената и медицината. Анатомията на човека е наука за устройството на човешкия организъм. Основната й задача е не само да покаже как е устроено човешкото тяло, но и да изясни закономерностите, които определят структурната организация на живия организъм. Анатомията разглежда анатомичната форма и нейните функции като взаимосвързани. Физиологията на човека е наука, която изучава жизнените процеси, протичащи в човешкия организъм. Тя изучава функциите на неговите органи, тъкани и клетки. Физиологията допринася за разкриването на сложните взаимовръзки между изграждащите организма структури, за връзката организъм - среда, механизмите на индивидуалното развитие. Хигиената е наука, която разкрива влиянието на факторите на околната среда върху здравето и работоспособността на човека. Тя има изключително значение за профилактиката (предпазване от заболяване) и посочва необходимите благоприятни условия за човешкото здраве. Постиженията на тези три науки намират своето практическо приложение в медицината. Медицината е една от най-древните науки, възникнала още преди няколко хиляди години. Тя е система от медицински знания и възгледи, които, приложени в практиката, имат значение за предпазване от заболявания и за лечение на болните и пострадалите. В основата на медицината стоят науките анатомия, физиология и хигиена на човека. Принос за развитието на анатомията, физиологията, хигиената и медицината имат много учени от древността до наши дни. Учебният комплект по биология и здравно образование за 8. клас съдържа:учебник по биология и здравно образование за 8. клас комплект работни листове Настоящото издание е съвместимо с учебната програма за 2014/2015 г.

Друга литература от Кандидатстудентска литература