20.04.2018  Начало     - каталог     Вътрешни болести     Атлас болести на лигавицата на устата

Атлас болести на лигавицата на устата

Атлас болести на лигавицата на устата
Ценa за : 35.00 лв.
Статус: нов
Каталог книги:

Вътрешни болести

Кат. №: 328441
На склад: [Да]
 
Представяне

ISBN: 978-954-9666-59-5
Издателство: МИ Райков
Автор: Никола Златков и Румяна Янкова
Година на издаване: 2012 г.
Обем: 150 стр.
Корицa: мекa

Предговор
Заболяванията на лигавицата на устата се предизвикват от голям брой етиоло¬гични фактори - екзогенни (травми, химически въздействия, локални инфекции и др.) и ендогенни (различни вътрешни и системни заболявания, общи инфекции и др.). Това обяснява и големият брой нозологични единици и разнообразието на клиничната картина. Много често измененията по лигавицата на устата са и първите прояви на много дерматологични и общи заболявания, което е от голямо значение за ранната диагноза и своевременната терапия.
От друга страна, лигавицата на устата реагира на различните външни и въ¬трешни етиологични причини, в сравнение с кожата, с по-малък брой обривни елементи, които освен това, в много случаи се изявяват по-дискретно и протичат ло-атипично. Тези особености често затрудняват практикуващия специалист по лентална медицина, а още повече лекарите от други специалности.
За да подпомогнем диагностичният процес на специалистите по дентална ме-дицина, дерматолозите и другите специалисти, и особено на студентите по ден¬тална медицина и медицина, ние съставихме настоящия атлас, третиращ заболя-в лнията на лигавицата на устата.
От практически съображения и за по-лесна и бърза справка, възприемаме ор¬алната локализация на патологичните процеси, която разделихме на: заболява¬ла периоралната област, на устните, езика, венците, небцето и лигавицата на лте. Болестите бяха групирани на инфекциозни и неинфекциозни, като по-. тлите бха разделени на четири подгрупи: генетични и вродени състояния (ано-ши), заболявания специфични (самостоятелни) за дадения орган, заболявания кожни и общи (системни) заболявания, и туморни образувания. При всеки зен раздел включихме сравнително изчерпателен текст относно етиологията, генезата, кличината картина и съвременната терапия на най-често сращаните тявания на лигавицата на устата, а то-голяма изчерпателност и за да подобрим качеството на илюстрования ма-т прибавихме и подходящи фигури, които взаимствахме от атласи на някои - тестранни автори като: Боровский и Данислевский, Strassburg & Knolle et al., ~: z et al., Miiller et al., Steigleder и др. на които изказваме нашата благодарност!
От авторите

Друга литература от Вътрешни болести