Английско-български политехнически речник

Обратно към Речници
Ценa:
Цена:82.00 лв. с ДДС
Каталожен № 356074
ISBN: 9540306711
Автор: Стефан Семерджиев и колектив
Издателство: Техника
Година на издаване: 2007
Обем: 1320 стр.
Корици: твърди
Описание
ISBN: 9540306711
Автор: Стефан Семерджиев и колектив
Издателство: Техника
Година на издаване: 2007
Обем: 1320 стр.
Корици: твърди
Характеристики на артикула
В това трето преработено и допълнено издание на речника са включени около 115 000 термина и терминологични съчетания от различни области на науката и техниката.
В сравнение с последното, второ преработено и допълнено издание, тук са добавени около 18 000 нови термини - главно от най-динамично развиващите се сега области на техниката и технологиите - информатика, телекомуникации, радиоелектроника и др., както и термини и словосъчетания, използвани в професионалния (вкл. жаргонен) език на специалистите (особено в областта на информатиката}. Значително е увеличен и разделът със съкращения.
Като основа за съставянето на английската част на речника (словника) са използвани съвременни английски и американски книги, справочници, годишници, енциклопедии, както и двуезични и многоезични технически речници. Използвани са също много нови английски и американски списания, проспекти и каталози, благодарение на което в речника са дадени и съвсем нови термини.
За голям брой нови понятия все още няма установени съответни български термини. В такива случаи авторите са се стремили да дават възможно най-правилния превод на английските термини, а където е необходимо - и някои пояснения.
По принцип в речника е използван официално приетият английски правопис. При различия между английския и американския правопис са посочени и американските форми. В случаите, когато съществуват различия в термините, приети във Великобритания и САЩ, за едно и също понятие в речника, са дадени и двата термина. Трябва обаче да се отбележи, че американското влияние в областта на техническата терминология е твърде силно. Дори в някои случаи американските термини започват да се налагат и във Великобритания, като напр. analog, program.
Търговски и фирмени наименования не са застъпени с изключение на случаите, когато са добили гражданственост (напр. nylon). За редица английски термини са дадени няколко български синонима или подзначения. За да се избягнат грешки, в тези случаи е необходимо да се прояви езикова съобразителност. Препоръчително е никога да не се употребяват непознати термини, взети направо от речника, без да се про¬вери по-точното им значение в съответствие с превеждания материал. Трябва да се има предвид, че тясно специалните термини трябва да се търсят в съответни отраслови и тълковни речници.
Тъй като във Великобритания и особено в САЩ широко се използват съкращения, в края на речника е даден голям брой съкращения, които имат отношение към техниката. Дадени са като приложение таблици с английските и американските измервателни единици и съотношенията им с единиците от системата SI.
Речникът е предназначен за широк кръг читатели, които ползват научна и техническа литература на английски език.
Запитване за Английско-български политехнически речник
Име
Фамилия
Телефон
Вашият въпрос
generator
Съгласие за използване на лични данни
Съгласен съм личните данни описани в формата за запитване да бъдат използвани съгласно условията описани в Политиката за поверителност и защита на лични данни
Желая да получавам от Специализирана книжарница за медицинска литература информация за промоции и разпродажби на посоченият от мен имейл.
Важно!!! С изричното съгласие за използванe на вашите лични данни вие може да изпратите запитване.
Други Речници