21.01.1894  Начало     - каталог     Езици, Речници     Анатомичен учебен латинско-български речник

Анатомичен учебен латинско-български речник

Анатомичен учебен латинско-български речник
Ценa за : 30.00 лв.
Статус: нов
Каталог книги:

Езици, Речници

Кат. №: 300113
На склад: [Да]
 
Представяне

Автор: Невена Станкова
Издателство: Медицина и физкултура
Година на издаване: 2012
Обем: 368 стр.
ISBN:978-954-420-281-1
корица:мека
размер:16,5/23,5см

Увод
Ако терминологичното инвентиране на човешката анатомия е общоизвестен факт, то лингводидактическото лексикографско представяне е предизвикателство с неугасващ заряд. Актуалността на първия в България анатомичен учебен речник придобива още по-голяма значимост от липсата на подобни изследвания и от прилагането в сферата на обучението по латински език на лексикографското моделиране. Това е един перспективен и модерен подход за нов тип организация и структуриране на учебното съдържание по анатомия за българските студенти.
В своя „Анатомичен учебен латинско-български речник' д-р Ирена Станкова е осъществила прецизен анализ от гледна точка на методическата целесъобразност и е структурирала лексикографски модел за представяне на латинската терминологична анатомична система за целите на медицинското образование в България. Концепцията на речника отразява развитието и прилагането в учебната практика на лингводидактическото лексикографско моделиране на професионалната езикова компетентност с цел активно овладяване на специализирана терминология.
Използването на учебния речник оптимизира процеса на усвояване на анатомичната терминология посредством лексикографски кодираните алгоритми за ползване на словника и дава възможност за самостоятелен избор на стратегии за овладяване на терминологични фрагменти според нуждите на конкретния ползвател.
Налице е един съвременен лингводидактически двуезичен компендиум на анатомичната лексика с широко поле на приложение в българското образователно пространство.
проф. д-р Димитър Веселинов

Друга литература от Езици, Речници 
Латински език (Lingua Latina)

Латински език (Lingua Latina)


30.00 лв. с ДДС
27.00 лв. с ДДС