19.04.2018  Начало     - каталог     Езици, Речници     Анатомичен латино-българо-английски речник

Анатомичен латино-българо-английски речник

Анатомичен латино-българо-английски речник
Ценa за : 29.00 лв.
Статус: нов
Каталог книги:

Езици, Речници

Кат. №: 300108
На склад: [Да]
 
Представяне

Изд.медицина и физкултура
Автор:Ирена Стоянова
Год.на издаване:2011
ISBN 978-954-420-286-6

През 1895 г. по идея на немските анатоми се създава първата официално приета международна анатомична номенклатура -Базелската анатомична номенклатура, Basiliensia Nomina Anatomica (BNA), съдържаща близо 4500 латински термини. През 1933 г. епубли-кувана Бирмингамската ревизия (Birmingham Revision, 1933), а през 1935 г. е издадена нова номенклатура, наречена Йенска анатомична номенклатура, Jenaiensia Nomina Anatomica (JNA), която се различава в много фактически и лингвистични аспекти от предишния проект.
В средата на петдесетте години на XX в. Комитетът за международна анатомична номенклатура (International Anatomical Nomenclature Committee) отново ревизира специализираната лексика и през 1955 г. е публикувана Парижката анатомична номенклатура, Parisiensia Nomina Anatomica (PNA), която след 1965 г. се нарича за краткост само Nomina Anatomica (NA) и съдържа 5 640 термина. До 1989 г. тя претърпява шест издания с малки изменения.
През 1990 г. започва изработването на нова анатомична номенклатура, наречена Terminologia Anatomica (ТА). Продукт на многогодишни търсения и дебати сред специалисти от цял свят, които се отделят от предишния Комитет, тя е одобрена от Международната федерация на асоциациите на анатомите (International Federation of Associations of Anatomists-IFA A ) и публикувана през 1998 r. (Terminologia Anatomica, International Anatomical Terminology. Stuttgart: Thieme, 1998).
Terminologia Anatomica е основана на английския и латинския език, образувайки латинско-английски терминологични двойки. Повечето термини от Nomina Anatomica са непроменени и са използвани със същото значение.
В България обучението по анатомия се извършва по Nomina Anatomica, което означава, че липсват значително количество термини, които се създават за Terminologia Anatomica, структурирането по системи е различно, като допълнително в известни европейски и американски учебници по анатомия се използват различни начини на представяне на анатомичните структури в сравнение с Nomina Anatomica и с българските учебници. Nomina Anatomica разделя тялото на седем системи, докато в системната анатомия в Terminologia Anatomica те са тринадесет.
В речника английската анатомична лексика е представена според Terminologia Anatomica.

Друга литература от Езици, Речници 
Латински език (Lingua Latina)

Латински език (Lingua Latina)


30.00 лв. с ДДС
27.00 лв. с ДДС