19.02.2018  Начало     - каталог     Алтернативна Медицина     Акупунктура, учебник за студенти по медицина, стоматология, фармация, ерготерапия

Акупунктура, учебник за студенти по медицина, стоматология, фармация, ерготерапия

Акупунктура, учебник за студенти по медицина, стоматология, фармация, ерготерапия
Ценa за : 13.00 лв.
Статус: нов
Каталог книги:

Алтернативна Медицина

Кат. №: 363256
На склад: [Да]
 
Представяне

ISBN: 978-954-9301-57-1
Автор: Павел Джуров
Издателство: Арсо
Година на издаване: 2009
Обем: 147 стр.

Настоящият учебник се отнася за студенти от медицинските специал­ ности, които искат да се запознаят с алтернативната медицина. Той е част от серия учебници, които ще третират различни страни на алтернативната медицина и по специално на Традиционната китайска медицина. Като носител на древните познания на човечеството китайската меди­ цина е била не само част от ежедневието, но и критерий за здраве и бо­ лест в продължение на хилядолетия. С развитието на съвременния свят се усъвършенстваха много технологиите за комуникация, но голяма част от заболяванията са в резултат на по-трудното приспособяване на нервната система с динамиката на напрегнатия живот. С настъпването на иконо­ мическата криза и фалита на банки и предприятия големи групи от хора губят работата си, което е свързано с изживяване на силен емоционален стрес. Светът беше разтърсен от самоубийството на цели фамилии, вклю­ чително децата. Това налага да се търси алтернативен начин за повишаване на съпро­ тивителните сили на организма. Една забравена възможност е Традицион­ ната китайска медицина. Чрез комплекс упражнения, масаж или акупунк- тура може бързо и безопасно да се спре алергичен пристъп, да се овладее хипертония, да се премахне без операция трета сливица и особено да се овладее ефикасно стрес.

Друга литература от Алтернативна Медицина