20.04.2018  Начало     - каталог     Вътрешни болести     Актуални проблеми при възпалителните заболявания на белите дробове

Актуални проблеми при възпалителните заболявания на белите дробове

Актуални проблеми при възпалителните заболявания на белите дробове
Стара ценa: 25.00 лв.
Ценa за : 20.00 лв.
Статус: в промоция
Каталог книги:

Вътрешни болести

Кат. №: 300066
На склад: [Да]
Доставка: куриер
Плащане: наложен платеж
 
Представяне

ISBN: 9544202374
Автор: Петър Добрев
Издателство: Медицина и физкултура
Година на издаване: 2006
Обем: 292 стр.

ПРЕДГОВОР
Болестите на белите дробове са причина за голяма заболяемост и смъртност. Замърсяването на околната среда е свързано с действието на много вредни агенти. Тютюнопушенето води до тежко увреждане на белите дробове. Най-голямо значение имат възпалителните заболявания на дихателната система.
През 1998 година в САЩ от белодробни заболявания са починали 251 000 души. Това представлява 10 % от общата смъртност. За лечението им са изразходвани огромни суми (21,6 милиарда долара). Бронхитът и астмата засягат всички възрастови групи. След поставяне на диагнозата 10 години по-късно от хронична обструктивна белодробна болест умират около 50 % от болните.
В борбата с белодробните болести са постигнати значителни успехи. Изяснени са много въпроси от етиологията, патогенезата и лечението им. Най-голяма значимост имат постиженията на клетъчната молекулярна биология и на генетиката. Резултатите от тези изследвания допринесоха за по-пълното разбиране на патологичните процеси.
При увреждане възниква възпаление като реакция на васкуларизирана тъкан. То се регулира от голям брой медиатори като цитокини, ейкозаноиди, азотен окис и реактивни кислородни радикали. Те имат водеща роля в патогенезата на острите и хроничните възпалителни заболявания на белия дроб.
Белият дроб е имунен орган. Изясни се патогенезата на редица заболявания. Новите диагностични възможности създават условия за успешно лечение. В последните няколко години бяха въведени терапевтични методи за повлияване на възпалителния процес чрез въздействие на противовъзпалителните медиатори.
В новото издание са изложени съвременни данни за основните възпалителни заболявания на белия дроб. Отразен е дългогодишният опит на авторите, като подробно са изложени най-важните възпалителни заболявания на белите дробове.
Проф. П. Добрев

Друга литература от Вътрешни болести